Nhượng Quyền Thương Hiệu

Việc đăng ký thương hiệu sơn là hoạt động cần thiết để nhãn hiệu của mình được bảo hộ tránh được tình trạng nhãn hiệu của mình bị chủ thể khác sử dụng bất hợp pháp. Do đó, nhằm bảo hộ thương hiệu cho mình, các doanh nghiệp nên thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu ngay từ thời điểm sử dụng nó.

Thương hiệu sơn đang được chuyển nhượng : Goldsilk Nanosilk, Painthome, Aycolor, Antiuv, Josenlux, Korelex, Minolux, Elinano >> Liên hệ : 0943.188.318 Mr Cương

Top